Przymierze Systemów

1
Przymierze jest niezależnym, ponadnarodowym rządem ludzi. Reprezentuje interesy całej rasy i jest odpowiedzialne za obronę ludzkich kolonii położonych poza Układem Słonecznym, w przestrzeni Cytadeli. Wspierane przez najpotężniejsze narody Ziemi, Przymierze stało się wojskową potęgą ludzkości, przodującą w prowadzeniu misji odkrywczych na innych planetach.

Mimo że Przymierze stosunkowo od niedawna należy do międzygalaktycznej wspólnoty, zyskało sobie już sławę i renomę, otrzymując pierwszą ludzką ambasadę w Prezydium. Przymierze jest kierowane przez parlament położony na Stacji Arcturus, która pełni również funkcję stolicy.

Siłę wojska Przymierza stanowi zaawansowany technologicznie sprzęt (bojowe WI, sondy, artyleria, systemy wojny elektronicznej), a także wyszkolenie, błyskotliwość i indywidualna inicjatywa dowódców i żołnierzy. W przeciwieństwie do krogan i turian, którzy preferują frontalne, potężne ataki przełamujące, Przymierze stara się przeniknąć na tyły wroga, gdzie następnie niszczy centrale dowodzenia, jednostki wsparcia, zakłóca komunikację i przerywa linie zaopatrzenia, czyniąc tym samym główne siły bojowe nieprzyjaciela niezdatnymi do efektywnej walki.

Przestrzeń Przymierza


(źródło - masseffect.eu)
Ostatnio zmieniony 20 lut 2020, 14:26 przez Szaman, łącznie zmieniany 1 raz.
Mike Oldfield - Nuclear

Przymierze Systemów

2
Korpus Piechoty Morskiej

To gałąź sił zbrojnych Przymierza Systemów odpowiedzialna za operacje naziemne i wspierające w przestrzeni kosmicznej.
Podporządkowanie: Dowództwo Marynarki Wojennej


Marynarka Wojenna

To gałąź sił zbrojnych Przymierza Systemów odpowiedzialna za operacje morskie, w przestrzeni kosmicznej i wspierające jednostki naziemne.
Podporządkowanie: Dowództwo Marynarki Wojennej


Wojska Lądowe

To gałąź sił zbrojnych Przymierza Systemów odpowiedzialna za operacje na obszarach lądowych. Obrona granic, kontrola terytorium, ochrona rejonów i obiektów, natarcia na wroga, wspieranie działań wojsk sojuszniczych.
Przyporządkowanie: Dowództwo Wojsk Lądowych
Apocalypse

Przymierze Systemów

3
Stopnie wojskowe

Marynarka wojenna / siły naziemne, powietrzne, specjalne

Marynarz / szeregowy
Starszy marynarz / starszy szeregowy

Podoficerowie

Mat / kapral
Bosman / sierżant
Starszy bosman / starszy sierżant
Chorąży marynarki / chorąży

Oficerowie

Podporucznik marynarki / podporucznik
Porucznik marynarki / porucznik
Kapitan marynarki / kapitan
Komandor podporucznik / major
Komandor porucznik / podpułkownik
Komandor / pułkownik

Generałowie

Kontradmirał / generał brygady
Admirał floty / generał broni
Admirał / generał
Apocalypse

Przymierze Systemów

4
Wojskowy Kodeks Zawodowy Przymierza klasyfikuje etapy kariery wszystkich członków personelu. System WKZ operuje jedną literą i jedną cyfrą, które oddają biegłość, a nie stopień. Litera oznacza wybraną specjalizację, a cyfra osiągnięty poziom doświadczenia, który stanowi wypadkową przebiegu służby, wyników technicznych oraz pochwał. WKZ korzysta ze wszystkich dwudziestu sześciu liter alfabetu oraz cyfr od 1 do 7.

A - Usługi administracyjne (np. urzędnik, sekretarze ds. finansów)
B - Piechota (wszyscy marines i personel posiadający uprawnienia bojowe)
C - Komunikacja (np. radiooperator bojowy, specjalista ds. łączności na pokładzie)
D - Postępowanie z substancjami niebezpiecznymi i ich utylizacja (np . usuwanie materiałów wybuchowych, usuwanie broni chemicznej)
E - Inżynieria systemów (np. systemy komputerowe, inżynierowie bojowi)
F - Personel obiektów (np. konserwacja na statku i w doku, specjaliści kulinarni)
G - Sztab broni morskiej (technika uzbrojenia pokładowego na większych statkach)
H - Pancerni (np. kierowcy i członkowie załogi pojazdów naziemnych, artyleria)
I - Dowództwo
J - Personel Arsenału (np. broń, amunicja, konserwacja i utrzymanie pancerza i pojazdów)
K - Inżynieria mechaniczna (np. specjaliści od reaktorów, inżynierowie spoza procesora)
L - Logistyka (np. kontrolerzy ruchu lotniczego, specjaliści ds. zarządzania transportem)
M - Medycyna (np. lekarze, ratownicy medyczni, medycy pola walki)
N - Siły Specjalne (szkoła ICT - technologie informacyjno-komunikacyjne)
O - Biotyczni kombatanci
P - Public Relations (np. łącznicy z mediami, rekruterzy, reklamodawcy i marketerzy)
Q - Bezpieczeństwo (żandarmeria)
R - Służby ratunkowe (np. specjaliści ds. kontroli szkód, atmosfery, promieniowania)
S - Siły Specjalne (spoza szkoły ICT)
T - Formacja muzyczna
U - Badania i rozwój
V - Załoga na mostku marynarki wojennej (np. nawigatorzy, sternik)
W - Załoga myśliwców (np. piloci, strzelcy, inżynierowie pokładowi)
X - Specjaliści od ksenologii
Y - Personel wsparcia społecznego (np. psychologowie, personel religijny)
Z - Wywiad wojskowy
Apocalypse

Przymierze Systemów

5
Operacje Specjalne

Są operacjami wojskowymi prowadzonymi przez specjalnie do tego celu wyznaczone, zorganizowane, wyszkolone i wyposażone siły, wykorzystujące taktykę, techniki operacyjne oraz zasady użycia wykraczające poza standardy przyjęte w wojskach konwencjonalnych. Operacje specjalne są prowadzone w pełnym spektrum konfliktu samodzielnie, we współdziałaniu lub w koordynacji z wojskami konwencjonalnymi, dla osiągnięcia celów politycznych, militarnych, informacyjnych i ekonomicznych. Względy polityczno – militarne mogą wymagać prowadzenia działań bez rozgłosu, z zastosowaniem skrytych lub dyskretnych technik oraz akceptacji stopnia fizycznego i politycznego ryzyka, nieakceptowalnego w operacjach sił konwencjonalnych.

[dokument doktrynalny Operacje Specjalne (DD/3.5 Operacje Specjalne)]


Podporządkowanie:
Dowództwo Operacji Specjalnych

Dowódca:
gen. Daray Moncreiff
Apocalypse

Przymierze Systemów

6
CIENIE - Jednostka Działań Specjalnych Marynarki Wojennej Przymierza (JDSMW)

Utworzona z żołnierzy zawodowych doświadczonych w działaniach operacyjnych. Jednostka przeznaczona do zadań specjalnych: dywersje, działania na tyłach wroga, działania zwiadowcze, akcje bezpośrednie, operacje ratunkowe, szczególnie na terytoriach wrogich państw oraz innych objętych wojną, kryzysem, etc.
Usprawnienie funkcjonowania jednostki wspierają specjaliści z różnych dziedzin, nie zawsze militarnych.

Obrazek


Podporządkowanie:
Dowództwo Marynarki Wojennej

Dowódca:
adm. Steven Hackett
Apocalypse