Syndykat

1
Syndykat nie jest jednolitą organizacją, ale raczej luźną konfederacją grup przestępczych zwanych też Rodzinami. Rodziny ściśle ze sobą współpracują, sprawując kontrolę nad określonymi terenami i gałęziami przemysłu przestępczego.
Od roku 2165 Syndykat powoli rozrasta się poza Ziemię, tworząc strefy wpływów w najważniejszych punktach galaktyki.
Głównymi źródłami zysku Syndykatu jest handel bronią i czerwonym piaskiem.
Mike Oldfield - Nuclear