Biotyka

1
Biotyka jest posiadaną przez nieliczne jednostki zdolnością manipulowania ciemną energią i tworzenia pól efektu masy poprzez wykorzystanie impulsów elektrycznych z mózgu.
Intensywny trening i wszczepione chirurgicznie wzmacniacze pozwalają biotykom wytwarzać pola efektu masy na tyle silne, by miały zastosowanie praktyczne.
Siła talentów biotycznych jest bardzo zróżnicowana u poszczególnych ras i jednostek.

Biotyka dzieli się na trzy obszary.
^ Telekineza wykorzystuje pola obniżające masę do podnoszenia lub popychania obiektów.
^ Zwiększające masę pola kinetyczne są używane do blokowania i unieruchamiania.
^ Zniekształcenie wykorzystuje zmieniające się gwałtownie pola masy do niszczenia obiektów.

Biotycy rodzą się na skutek oddziaływania pierwiastka zero podczas życia płodowego. Zwykle wywołuje to u ofiary śmiertelny nowotwór, ale w rzadkich przypadkach łączy się on w guzki w rozwijającym się układzie nerwowym płodu.

(źródło - masseffect.eu)
Apocalypse

2
"Biotyka - zdolność do uzyskiwania wpływu na świat fizyczny za pomocą umysłu
wykorzystującego przejawy ciemnej energii - była wśród ludzi powszechnym, lecz wciąż nie do
końca zrozumianym fenomenem.
Wielu wierzyło, że biotycy to mutanci obdarzeni nadludzką mocą telekinetyczną. Krążyły
legendy o samowolnych biotykach furiatach, przewracających myślą samochody albo
wywołujących trzęsienia ziemi, by zniszczyć całe dzielnice.
Prawda była o wiele mniej przerażająca. Przede wszystkim w przeciwieństwie do tego, co
przedstawiano w popularnych widach akcji, wytworzenie pola biotycznego wymagało czasu i
skupienia. A bez wzmacniaczy chirurgicznie umieszczonych w mózgu i systemie nerwowym
większość biotyków ledwie była w stanie przewrócić kubek z kawą.
Wzmacniacze i lata intensywnego treningu sprawiały, że utalentowane jednostki mogły się
nauczyć generowania pola ciemnej energii silnego na tyle, by podnieść dorosłego człowieka i
cisnąć nim o ścianę, ale wymagało to ogromnych nakładów siły fizycznej i psychicznej.
Przeciętny biotyk był w stanie przeprowadzić maksymalnie dwa lub trzy takie ataki, a potem z
wyczerpania stawał się tak samo bezradny i wrażliwy na ciosy jak zwykły człowiek.
Jednym z celów Projektu Podniesienie było uświadomienie ludziom, jakie rzeczywiste
możliwości i ograniczenia niesie ze sobą biotyka. Chodziło też o rozwianie mitów. Twórcy
projektu wierzyli, że zrozumienie doprowadzi do akceptacji i pozwoli biotykom na integrację ze
społeczeństwem."


Źródło: "Odwet" Karpyshyn Drew
Mike Oldfield - Nuclear